Raha PEN  رها پن

 

Register | Sign In | Password Forgotten? | Site Map | RSS | Tell a Friend | About Us| Contact Us | Home

 

 

نام نویسی | ورود برای انتشار | بازیابی کلمه ی عبور  | نقشه ی سايت | آر. اس. اس | رها پن را به دوستان خود معرفی کنيد;


Do you wish to join RAHA’s independent writers’ home?

آیا می خواهید به رها پن خانه ی نویسندگان آزاد بپیوندید؟


 

با احترام

با عشق

با صداي تابناك قمرا لملوك وزيري

با اسب هاي سرخ يال وحشي

با دايره موج كه در دايره موج مي رود

با ني انبان

با نغمه ي بهشتي يك ساكسفون

با سفر

با مخترع اولين هواپيما

احساسي گم

شرابخوري در ميخانه هايي گم

رسا لت اولين ساقي

رسا لت اولين ملودي عاشقانه

اولين كسي كه تن به مسافرت داد

مسافر شد

چمدان را بست

كسي كه ديگر به زبان مادري اش حرف نزد

كسي كه احساسش لاي كلمات فرانسوي متلاشي شد

با فروتني با عشق

با موسيقي شاد

با ملودي فضايي و غمگين

از سوي بازمانده ي اشكانيان

نواده ي خا لص كوشانيان

فرزند مير هزار سلطان ا لسلاطين اندوهگين

از سوي شاعر باران ها

با احترام

با شكوهمندي ماه اكتبر

و زمان كه روي رگان او زانو زد

و باران كه روي همه سرزمين ها بي دريغ

 خواهد بود

روي همه كشورها و مرزبندي ها .

در پناه خداوند برزيلي باشد

خداوندي كه در مزرعه هاي نيشكر كار كرد

در پناه تجريد بي شكل و هوا مانند

متصل با يك پاي شيطان

همراه سرخ پوست هاي جنوب كا ليفرنيا

با جشن عيد گل سرخ در افغانستان متلاشي

و غريبي شهيد ما .

 

در هر سرزميني باران مي بارد

شاعر اندوهگين در هر سرزميني هست

در پناه آسمان باشد

در پناه آب باشد

در پناه خاك و آتش و باد كه در پيكر زمان

جاري ست

و با شعبده در مرگ غلتيده است

كه ميزان همين است

عدا لتي كه از دريچه هاي گم مي آيد

و هرگز شليك يك تپانچه نيست؛

مرگ زندگي در روان جهان است

ماهيت بيرون از گمان ها

بي آنكه دردي داشته باشي

تبديل به باغچه اي خواهي شد

كه دختر باكره اي آن را آبياري مي كند

مرگ احساس شكل گرفته ي آدميان است

كه ميزان همين است

و زمان برابري مي كند

با آنچه در توان آدميان است

زمان برابري مي كند تا مسافر به خانه باز آيد

بيرون از ماجراي همه شرط بندي ها و بليت هاي

 بخت آزمايي

زمان با شعبده در مرگ غلتيده است

و اين كشتي مغروق به خا لكوبي بازو باز مي گردد

و مسافرانش بر خواهند خواست

براي شركت در يك ميهماني

براي رؤيت جدا لي در ميدان گاو بازي

در ابتداي منظره ي يك تابلو نقاشي كه روي آن باران

 مي بارد

باران روي همه ي سرزمين ها بي دريغ خواهد بود

روي همه كشورها و مرزبندي ها

روي صورت پرچروك يك چريك افغاني

روي تجريد بي شكل و هوا مانند

سوق داده شده به جانب بارگاه صاعقه و آواز

و اين كجاوه ي غبار گرفته و اين دليجان قديمي

متصل با يك پاي شيطان

هنگام شروع پايكوبي و سرودن وحي

براي شكل دادن به باله اي در سوگ آنكه دوستش

 داري ؛

هل داده شدن به سمت ملودي افغاني

در آميختن با صداي تابناك قمرا لملوك وزيري

پيوستن به آواهاي اولين

در پناه آواهاي اولين باشد

در پناه موسيقي .

 


Share this page  

Balatarin, BackFlip, BackFlip, BackFlip, del.icio.us, Bibsonomy, BlinkList, BlogMarks, CiteUlike, Digg, Diigo, DZone, Fark, FeedMeLinks, Furl (alt.), Google, Jots, Linkagogo, LinkRoll, Lycos, ma.gnolia, Markabboo, Netscape, Netvouz, Newsvine, NowPublic, PlugIM, reddit, Rojo, Scuttle, Simpy, SiteJot, Smarking, Spurl, Squidoo, Taggly, tagtooga, Wink, Wists

پاسخ به اين مقاله

Kabul Press

www.kabulpress.org

www.frogbooks.net

www.ipplans.com

 

Register | Sign In | Password Forgotten? | Site Map | RSS | Tell a Friend | About Us| Contact Us | Home

نام نویسی | ورود برای انتشار | بازیابی کلمه ی عبور  | نقشه ی سايت | آر. اس. اس | رها پن را به دوستان خود معرفی کنيد;


Copyright© RAHA- World Independent Writers' Home 2000-2010/ Authors

کليه ی حقوق محفوظ و متعلق به رها پن خانه ی نویسندگان آزاد و نویسندگان می باشد

 

Website hosted and designed by IP Plans