Raha PEN رها پن

 

Register | Sign In | Password Forgotten? | Site Map | RSS | Tell a Friend | About Us| Contact Us | Home

 

 

نام نویسی | ورود برای انتشار | بازیابی کلمه ی عبور  | نقشه ی سايت | آر. اس. اس | رها پن را به دوستان خود معرفی کنيد;


Do you wish to join RAHA’s independent writers’ home?

آیا می خواهید به رها پن خانه ی نویسندگان آزاد بپیوندید؟


 

پذيرش سايت > فارسی > داستان > اسباب بازی و سرگرمی زنده

اسباب بازی و سرگرمی زنده

پنج شنبه 11 اوت 2005, بوسيله ى کامران میرهزارSend this page to your friends
این صفحه را به دوستانتان بفرستید
;
;

دو سَگِ پيش، چهار سگ ديگر در دو طرف؛ چند تايی هم بدنبال . چکار می کرديم؟ سگ ها را به جان هم می انداختيم و کارمان اين شده بود که سگ بازی کنيم. آن دوره کوتاه بود، شايد کمتر از سه ماه. حداقل هر کداممان بايد يک سگ می داشتيم. من و هم بازی هايم سگ هايمان را يکجا کرده و برای فتح قلمرو سگ های بيرون آبادی حرکت می کرديم. گاهی سگ های خودمان فرار می کردند و گاهی سگ های مقابل. وقتی که ما شکست می خورديم، يکی از راه هايی که سگ نتواند به ما آسيبی برساند، نشستن بود. نمی دانم در نشستن چه رمزی نهفته بود که وقتی می نشستيم سگ های مقابل بلافاصله به عقب برمی گشتند و در پنج تا ده قدمی ما پارس می کردند. بعد هم يکی يکی خسته می شدند و می رفتند. دقيق يادم می آيد که تنها يک بار نشستم و در آن گريز و شتاب، فضايی احاطه ام کرد که سگ را پيش آمدن نماند و در چهار پنج قدمی متوقف شد، پارس های بی نتيجه ای کرد و راهش را کشيد و رفت.

بالاخره بايد سگ بازی را کنار می گذاشتم، ولی شايد علت ترک سگ بازی اين بود که برای ادامه بايد سگی مخصوص می داشتم . گوش ها و دم سگ را در دوران کودکی اش بايد با تيغ می بريدم و جايی لازم بود که اين عصبانی گوشت و دم بريده را بزرگ می کردم. برای فتح قلمرو سگ های آن طرف آبادی، وحشی کردن سگ ها لازم بود.

سال ها بعد که برای ديدن مکان گذراندن نُه دَه سالگی هايم رفتم، همبازی هايم را مانند پيش نيافتم، يکی هرويين را به خانه اش برده بود و يکی را ديدم که در زمان هم بازی بودنمان، کم کم کشتی می گرفت و باشگاه می رفت و چون زورش از ما بيشتر بود، ما فکر می کرديم او در تمام مسابقات کشتی حريف را ضربه فنی می کند. وقتی ديدم پنجرگير محل است، لحظه ای حيران ماندم و ده يازده سال پيش را بياد آوردم . می دانستم که سگ های ده يازده سال پيش را نخواهم ديد و اصلا من فقط کم تر از سه ماه و آن هم از نوع غير حرفه ای آن و مثل يک شاهدی بر کار وحشی کردن سگ های آبادی بودم.

اما با اين حال سگ ها هميشه توجه مرا جلب کرده اند. شايد شنيده باشيد که سگ ها فرکانس بصری دقيق تری نسبت به انسان ها دارند و قادرند موجود نامريی مانند جن را ببينند.

پيش از دوران سگ های وحشی ما يک سگ سفيد در خانه داشتيم. سگ نگهبان بود و سگی بود که من تصوير مبهمی از او در ذهن باقی دارم . يک نوع اسباب بازی و سرگرمی زنده و مناسب برای چهار پنج سالگی ها.

سال ها بعد در همان آوارگی دوست نقاشی اهل همين کابل قصه می کرد که يکی سَر سگی را تراشيده بود، روی بدنش نوشته بود ظاهر شاه و در سرک های کابل رها کرده بود. از همان هنگام، سگ ها ی کابل هم توجهم را جلب کردند. در اين چند سالی که کابل هستم، سگ هايی می بينم بی اعتنا به حضور انسان، بين پياده رو دراز کشيده و خوابيده. سگی را ديدم که دم نداشت. سگ هايی را ديدم که لنگ لنگان و با ترس و هراس از کنار انسان عبور می کنند.

يک تعداد از سگ ها هم هستند که خود را به ديوانگی زده اند و خبر ديوانگی آن ها از چند روزنامه، راديو و تلويزيون نشر شد.

يک شب از چوک ديبوری به طرف کوته سنگی می رفتم، زير نور مهتاب، روی ديوار ليسه رحمان بابا چند سگ ايستاده بودند و منظره ای شگفت انگيز و مثال زدنی از نقاشی متحرک را اجرا می کردند. آرام و جادويی، يک پشمالوی سفيد و کوتاه قد، يکی ديگر کمی بلند تر و يکی باز کوتاه تر و يک دو رگه از سگ و گرگ؛ چند لحظه من هم ايستادم. ديدم و ناخوداگاه اسباب بازی و سرگرمی زنده و مناسب در چهار پنج سالگی هايم بيادم آمد. سگرتی در دادم و به طرف کوته سنگی ادامه دادم. 

پذيرش سايت > فارسی > داستان > اسباب بازی و سرگرمی زنده


Share this page  

Balatarin, BackFlip, BackFlip, BackFlip, del.icio.us, Bibsonomy, BlinkList, BlogMarks, CiteUlike, Digg, Diigo, DZone, Fark, FeedMeLinks, Furl (alt.), Google, Jots, Linkagogo, LinkRoll, Lycos, ma.gnolia, Markabboo, Netscape, Netvouz, Newsvine, NowPublic, PlugIM, reddit, Rojo, Scuttle, Simpy, SiteJot, Smarking, Spurl, Squidoo, Taggly, tagtooga, Wink, Wists

5 پيامهاى سخنگاه

 • اسباب بازی و سرگرمی زنده 30 سپتامبر 10:26, بوسيله ى rossi

  hey buddy,this is one of the best posts that I’ve ever seen; you may include some more ideas in the same kamagra theme. I’m still waiting for some interesting thoughts from your side in your next buy viagra post.

  پاسخ به اين پيام

  • اسباب بازی و سرگرمی زنده 30 سپتامبر 10:54, بوسيله ى rossi

   Your blog has some of the most fascinating viagra without prescription information! I’ve read several pages here and I just had to comment and let you know that I thought you’ve been doing a great job here. Keep it up!

   پاسخ به اين پيام

   • اسباب بازی و سرگرمی زنده 5 نوامبر 07:40, بوسيله ى tinnas

    I will keep visiting this blog very often. video to ipad converter | AVI to iPad | iPad Video Converter This article is very interesting. Thank you very much for sharing . want to convert pdf files to other formats you can go this way iPad converter | iPad 3 converter | dvd to iPad 3 Using this Blu-ray Covnerter Ultimate, you can add different watermark like text, image (including GIF), and video watermark.The watermark function can create a picture-in-picture effect to your video. Blu-ray Converter // Blu-ray Copy // Rip Blu-Ray to PC // Blu-Ray to DVD // Blu-Ray to iPhone // Blu-Ray to iPod Nano // Blu-Ray to iPod Touch // Blu-Ray to Apple TV // Blu-Ray to PS3 // Blu-Ray to PSP // Blu-Ray to Wii // Convert Blu Ray to Archos // Blu-Ray to Xbox360 // Blu-Ray to Blackberry // Blu-Ray to 3GP // Blu-Ray to Divx // Blu-Ray to MKV // Blu-Ray to MKV for Mac // Blu-Ray to AVI // Blu-Ray to FLV // Blu-Ray to MP4 // Blu-Ray to WMV // Blu-Ray to Xvid AVI // Blu-Ray to MOV // Blu-Ray to MPEG // Blu-Ray to H.264 // Copy Blu-Ray to hard disk // Capture screenshots from Blu-Ray movie // Extract MP3, WMA from Blu-Ray // HD Video Converter // HD Video to SD // HD to iPad // M2TS Converter \\ flv to iPad

    پاسخ به اين پيام

 • اسباب بازی و سرگرمی زنده 5 اكتبر 11:45, بوسيله ى johnmartin

  From the perspective of a test developer, there is great variability with respect to time and effort needed to prepare a test. pass4sure mcse / 70-158 / 70-162 / 70-169 / 70-177 / 70-178 / 70-181 / 70-235 Likewise, from the perspective of a test taker, there is also great variability with respect to the time and needed to obtain a desired grade or score on any given test.

  پاسخ به اين پيام

پاسخ به اين مقاله

Kabul Press

www.kabulpress.org

www.frogbooks.net

www.ipplans.com

 

Register | Sign In | Password Forgotten? | Site Map | RSS | Tell a Friend | About Us| Contact Us | Home

نام نویسی | ورود برای انتشار | بازیابی کلمه ی عبور  | نقشه ی سايت | آر. اس. اس | رها پن را به دوستان خود معرفی کنيد;


Copyright© Blog RAHA- World Independent Writers' Home 2000-2010/ Authors

کليه ی حقوق محفوظ و متعلق به رها پن خانه ی نویسندگان آزاد و نویسندگان می باشد