RAHA

Home

Author Index

WORLD INDEPENDENT WRITERS' HOME

RAHA Charter - RAHA Membership - RAHA Book - Professional Literature - Literary Criticism - Opinion

 Poetry - Short Story - Author Index -  News World-class literature - Letter to Editor - Interview

 Writers in exile - Amateur literature - RAHA Gift - Link to RAHA  - Frog Books - Contact Us


Poetry/ Amateur literature

   

 

 Kabul Press, World Media Home

 

در نوشتن با پاشنه ی آشیل

م ـ ونديداد  

« باران زودتر از باد لباس‌ها را خشك مي‌كند »

با كشف حقيقت

           لباس‌هايش را درآورد

           و در مقام آخرين نقاب

           آنها را شست

           نه با آب ، خون يا اشك

           با ماده‌اي بي‌نام ، بي‌رنگ ، بي‌بو

           ماده‌اي گم و گور.

           برهنه چون آدم

           لباس‌ها را تكان داد

           نه در باد ، هوا يا كه در آسمان نيلگون

           در فضايي تهي

           در خلايي انساني

           بعد به اندازه‌اي كه از مقياس زمان خارج است ،

           به آسمان نگاه كرد

           و در بهترين مكان زمان

           آنها را پهن كرد

      

           نه در آفتابي تابان و فريبنده

           يا سايه‌اي آرام و چرت آور

كه در باراني هميشه و سرد .

دشمنان قسم خورده ديوانگي

پيش از بر پا كردن دار

پرسيدند : " چرا ؟؟؟ "

گفت :

" باران زودتر از باد لباس‌ها را خشك مي‌كند ."

   

                                                         بهمن ماه 77 – كرج

                                     

 2

 سال‌هاست در اين مردانه سر

               صداي لطيف و آرام زني را

                                            نشنوده‌ام

و موسيقي گامهاي زني سال‌هاست

             بر اين نمد فرسوده

             آهنگي ننواخته است.

سال‌هاست در اين وادي اندوه‌زده

   عطر نشاط دختركي

                                           سير نكرده است

و كوچه‌هاي باريك و تاريك

شب را

بي بازي كودكانه

                               به سحر رسانده‌اند.                                          

             سال‌هاست در اين دشت

                        در اين دريا

                        در اين كوه

            نگاه زني

                       به سفر نيامده است

           و چايي دم نكرده

          بي شك

          محصول مردي است مجرد

          سال‌هاست ...

         هان اي سرباز !

          صداي راديو را زياد كن

          اخبار دهشتناك جنگ را

                                        اين بار

                                                   يك زن مي‌گويد.

          

                 سنگري در نزديكي رود كرخه – آبان ماه 75

 

« عروسي آب و آتش »

1

     از عروسي آب و آتش مي‌آيم

عروسي مردگان خفته

اسطوره‌هاي ديروز

واژه‌هاي بي‌روح امروز .

2

      پائيز است و انتحار برگ‌ها

گويي در اين غم‌سرا بليط مرگ مي‌فروش

و بانگ چاووشي است كه مي‌پرسد :

                   " نوبت مردن كيست ؟ "

                   " نوبت مردن كيست ؟ "

            3

      ما در اين خوارستان

با طبل بزرگ زير پاي چپ

                   ضرب‌آهنگ مردن‌مان را تمرين مي‌كنيم

                   و ياد مي‌گيريم كه چگونه

                    آرام آرام

                    ايمان‌مان را از دست بدهيم.

            4

      مْردارها

-     تخلّص‌هاي امروزين -

      آرام با هم نجوا مي‌كنند

                   حماقت است كه نمي‌شنوي

                  "عشق هم مي‌ميرد "

                                                                            بهمن ماه 76

 

 

RAHA/28/Apr/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As the mind has no boundaries, the RAHA concept does not have frontiers and is opposed to information and cultural control by global communication entities whether media conglomerates, states or local governments, or religions

From independent writers to independent readers

RAHA- World Independent Writers' Home


Copyright© RAHA- World Independent Writers' Home 2000-2004/ Authors